Fruugon tietosuojapolitiikka

TIETOSUOJAPOLITIIKKA, HENKILÖTIETOJEN SUOJAN PERIAATTEET.
Fruugon tuotteiden ja palveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste.

 1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA YLEISKUVAUS FRUUGON TIETOSUOJAPERIAATTEISTA

  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys.

  Fruugo kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja. Tässä tietosuojapolitiikassa esiintyvä termi "henkilötieto" viittaa kaikkeen tietoon, joka on yhdistettävissä yksittäiseen luonnolliseen henkilöön. "Fruugo" viittaa Fruugo Oy:öön ja sen tytäryhtiöihin.

  Tämä tietosuojapolitiikka on myös Fruugon tuotteiden ja palvelujen rekisteriseloste ja kuvaa Fruugon tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittelyä.

  Joidenkin Fruugon palvelun yhteydessä voidaan lisäksi antaa lisätietoja kyseisen palvelun yhteydessä kerättävistä henkilö- ja muista tiedoista sekä niiden käsittelystä. Mikäli tällaiset lisätiedot ovat ristiriidassa tämän politiikan kanssa, ovat ne tähän politiikkaan nähden ensisijaisia.

  Jatkamalla tämän sivuston käyttöä sitoudut siihen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä tietosuojapolitiikassa kuvatulla tavalla. Mikäli et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojapolitiikan mukaisesti, älä käytä Fruugon sivustoa tai palveluja.

 2. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  Henkilötietojasi kerätään rekisteröityessäsi Fruugon palveluiden käyttäjäksi, tuotteiden ja palvelujen myynnin ja palvelujen käytön yhteydessä sekä Fruugon tuotteiden ja palveluiden promootioiden ja myyntikampanjoiden yhteydessä.

  Henkilötietojasi voidaan kerätä myös kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä, esimerkiksi Väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Keräämme muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

  • Tekniset tiedot. Vaikka Fruugon sivustoja voi useimmiten selailla ilman, että sinun täytyy rekisteröityä tai muuten tunnistautua, selaimesi toimittaa Fruugolle tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä sisältöjä olet katsonut. Fruugon tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä voi syntyä myös muuta teknisluonteista tietoa, jota keräämme. Esimerkiksi liittymäsi puhelinnumero, palvelun käyttöajankohta ja muita vastaavia palvelun käyttöä kuvaavia tietoja voi siirtyä Fruugolle osana normaalia viestin välitystä. Fruugo käyttää internet-sivustoillaan evästeitä ("cookie"), joiden käytöstä annetaan lisätietoja alempana Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö.

  • Asiakkaan toimittamat tiedot. Fruugo voi kerätä tuotteidensa ja palvelujensa yhteydessä seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan kerätä muita yhteystietoja, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen.
   Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot, sekä mieltymyksiäsi, toivomuksiasi ja tietoja antamistasi suostumuksista sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja palvelujemme kohdentamiseen.
   Joidenkin palvelujemme yhteydessä keräämme myös muita henkilöitä koskevia tietoja, esimerkiksi kun haluat meidän toimittavan ostamasi tuotteen toiselle vastaanottajalle.

  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot. Keräämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi ja/tai käyttämisiisi tuotteisiin ja palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä takuu- ja muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja. Keräämme myös tuotteiden ja palvelujen maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoite ja luottokorttitiedot, sekä luottotietojen tarkastamiseen liittyviä tietoja ja muut vastaavia taloudellisia tietoja. Voimme myös nauhoittaa asiakaspalvelupuheluja ja kerätä muita sinun ja Fruugon, sekä sinun ja edustamamme kauppiaan väliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoa.

 3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Henkilötietojasi voidaan käyttää tilaustesi hallinnointiin, sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen sekä pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös käyttäjien tunnistamiseen, tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan, lain sallimissa rajoissa. Henkilötietojasi ei luovuteta Fruugon ulkopuolelle käytettäväksi markkinointiin ilman suostumustasi.

  • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Henkilötietojasi voidaan käyttää Fruugon tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Käytämme ensisijaisesti tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteittemme ja palvelujemme kohdentamiseen, esimerkiksi voidaksemme näyttää sinulle räätälöityja sisältöjä. Voimme tehdä tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellyttämiä tilastoja ja yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen.

  • Asiakasviestintä ja markkinointi. Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Fruugon, sen edustamien kauppiaiden ja yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi informoidaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia.

 4. TIETOJEN LUOVUTUS

  Fruugo ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

  • Suostumus. Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin olet antanut meille siihen suostumuksesi. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi yhteisöpalvelut ja sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään.

  • Alihankkijat ja kauppiaat. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Fruugon alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä politiikassa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Ostamasi tavaran toimittamiseksi tarpeellisia henkilötietojasi, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero, luovutetaan ostamasi tavaran myyneelle kauppiaalle ja tavaran kuljetuksesta huolehtivalle kuljetusliikkeelle. Tällaiset kolmannet tahot eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin siihen tarkoitukseen mihin tietosi on luovutettu ja velvoitamme heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan riittävästä tietoturvasta henkilötietojesi suojaamiseksi.

  • Kansainväliset tietojen siirrot. Henkilötietojasi voidaan siirtää eri maiden välillä. Tilattaessa tuotteita toimitettavaksi EU-alueen ulkopuolelta saatamme siirtää henkilötietoja sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Tällöin huolehdimme henkilötietojen suojasta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

  • Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan, esimerkiksi viranomaisen esittämän vaatimuksen perusteella.

  • Yritysjärjestelyt. Mikäli Fruugo myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

 5. ALAIKÄISIÄ KOSKEVIEN TIETOJEN KÄSITTELY

  Pyrimme välttämään henkilötietojen keräämistä alle 16 –vuotiaista henkilöistä. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 16 vuotiaita koskevia tietoja voi päätyä tietokantoihimme.

  Toimintatapanamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta.

 6. TIETOJEN LAATU

  Pyrimme huolehtimaan siitä, että hallitsemamme henkilötiedot ovat ajan tasalla ja oikeita. Jotkin Fruugon palvelut voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä hallinnoi itse omia henkilötietojaan. Jokaisen käyttäjän velvollisuutena on olla toimittamatta Fruugolle virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

 7. REKISTERIN SUOJAUS

  Kaikkeen henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen. Fruugo pyrkii käyttämään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista ja muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan, ottaen huomioon tietojen luonteen, tekniset mahdollisuudet tietojen suojaamiseen, tietoihin kohdistuvan uhkan sekä tietojen suojaamisen kustannukset.

  Tällaisia keinoja voivat olla mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, kulunvalvonta, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen ja käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden ohjeistaminen, alihankkijoiden huolellinen valinta sekä sopimuksellisten ja muiden vastaavien keinojen käyttö. Käytämme standardien mukaisia tekniikoita liiketapahtumiemme luottamuksellisuuden turvaamiseksi.

 8. KÄYTTÄJÄN TUNNISTUS JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

  Fruugo voi käyttää sivustoillaan evästeitä eli "cookieta". Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään päätelaitteeseesi sivustoltamme, ja joiden avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä päätelaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, päätelaitteen käyttöjärjestelmän tietoja, selaimen tyyppi ja tieto siitä, miltä sivustolta käyttäjä on tulossa Fruugon sivustolle. Evästeiden käyttö mahdollistaa käyttäjille tiettyjä palveluja, esimerkiksi käyttäjän täytyy syöttää salasanansa vain kerran istunnon aikana tai käyttäjän ei tarvitse täyttää ostoskoriaan uudestaan, jos ostotapahtuma jostain syystä keskeytyy. Evästeitä käytetään myös sivustomme liikenteen analysointiin palvelujemme kehittämiseksi.

  Voimme käyttää myös ns. web beaconeja joidenkin sivustojemme yhteydessä. Emme käytä web beaconeja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan vain sivustojemme kehittämiseen. Web beaconit ovat tyypillisesti sivustolle sijoitettavia graafisia kuvia, joiden avulla voidaan kerätä tietoja sivuston käytöstä. Tyypillisesti web beaconit eivät tuota muuta informaatiota, kuin mitä käyttäjän selain toimittaa palveluntarjoajalle osana palvelujen käyttöä. Niiden avulla voidaan myös analysoida evästeitä. Jos evästeiden käyttö on estetty, web beacon ei voi seurata käyttäjän toimintaa, mutta voi edelleen kerätä selaimesi tuottamaa tietoa.

  Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat tulla informoiduksi ennen niiden vastaanottamista, voit muuttaa selaimesi asetuksia vastaavasti, mikäli selaimesi tämän mahdollistaa. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi. Joidenkin palveluntarjoajien sivustot, joihin Fruugon sivustoilla on linkki, voivat myös käyttää evästeitä tai web beaconeja. Fruugolla ei ole pääsyä tai kontrollia tällaisiin evästeisiin.

 9. SINUN OIKEUTESI

  Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Fruugoa käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- tai mielipidetutkimukseen.

  Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi sinun tulee lähettää pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

  Fruugo.com Ltd
  Privacy
  Fountain Street House
  Fountain Street
  Cumbria
  LA12 7EQ
  UK

 10. REKISTERIN NIMI JA REKISTERINPITÄJÄ

  Rekisterinpitäjä on Fruugo.com Ltd. (Company No: 6553460), 13 Fountain Street, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.
  Registration Number: Z1333679

 11. MUUTOKSET REKISTERISELOSTEESEEN

  Voimme milloin tahansa muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä. Mikäli rekisteriselosteen sisältöä huononnetaan olennaisesti rekisteröidyn kannalta, ilmoitamme tällaisesta muutoksesta asiakkaillemme Fruugo-palvelussa 30 päivän ajan.