Fruugon palvelun ehdot

 1. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

  Tervetuloa Fruugoon, jonka toimittaa Fruugo Oy (”me”). Fruugon käyttäjät pääsevät selaamaan, vertaamaan ja ostamaan Fruugo-kauppiaiden tarjontaa sähköisesti. Fruugo tarjoaa käyttäjilleen myös pääsyn virtuaaliselle kohtauspaikalle, ostopalveluja sekä mahdollisuuden henkilökohtaisen sisällön luomiseen ("Palvelu").

  Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) säätelevät Palvelun ja Fruugon kautta tarjoamamme sisällön käyttöä. Käyttämällä Fruugoa hyväksyt nämä Palvelun ehdot ja ymmärrät niiden sitovan sinua. Mikäli et suostu näihin Käyttöehtoihin tai niiden mahdollisiin muutoksiin, älä käytä Fruugoa.

  Varaamme oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Voidaksesi huomioida näihin Käyttöehtoihin tehdyt muutokset tulee sinun lukea nämä Käyttöehdot säännöllisesti.

  Nämä Käyttöehdot koskevat myös Palvelun kaikkia uusia toimintoja, lisäyksiä tai uusia ominaisuuksia, mikäli ei erikseen toisin mainita. Palvelun eri osien käyttöä saatetaan säännellä myös näitä Käyttöehtoja täydentävillä ohjeilla ja säännöillä. Varaamme oikeuden vapaasti lisätä tai muuttaa Palvelun käyttöä koskevia ohjeita tai sääntöjä. Kaikki täydentävät ohjeet tai säännöt ovat osa näitä Käyttöehtoja. Mikäli täydentävät ohjeet tai säännöt ovat ristiriidassa Käyttöehtojen kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Käyttöehtoja.

 2. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖITYMISVELVOITE

  Kun rekisteröidyt Palvelun käyttäjäksi, suostut a) antamaan Palvelun rekisteröitymislomakkeessa vain totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä tietoja itsestäsi (kirjautumistiedot) ja b) ylläpitämään ja päivittämään kirjautumistietoja, siten, että ne pysyvät totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä.

  Sinun on oltava vähintään 16-vuotias. Jos et ole asuinmaasi lakien mukaan täysi-ikäinen, vanhempasi tai huoltajasi on suoritettava rekisteröinti puolestasi.

  Mikäli annat valheellisia, virheellisiä tai vaillinaisia tietoja, tai mikäli Fruugolla on perusteltuja syitä epäillä antamiesi tietojen totuudenmukaisuutta, Fruugo varaa itselleen oikeuden keskeyttää tai lopettaa oikeutesi tiliisi tai kieltää Palvelun (tai sen minkään osan) jatkokäyttö.

 3. FRUUGO-TILI, SALASANA JA TIETOTURVA

  Rekisteröidyttyäsi Palveluun saat salasanasi ja käyttäjätunnuksesi sähköpostitse. Sinun tulee huolehtia salasanasi ja käyttäjätunnuksesi salassapidosta. Vastaat kaikista salasanallasi ja tililläsi tehdyistä tapahtumista. Sinun tulee ilmoittaa välittömästi salasanasi tai tilisi luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvan loukkauksista. Emme vastaa yllä esitettyjen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

 4. SISÄLTÖ

  Ainoastaan alkuperäisellä tuottajalla eli henkilöllä, jolta tiedot, tekstit, ohjelmat, musiikki, ääni, valokuvat, grafiikka, videot, viestit ja muu Fruugossa näkyvä materiaali ("Sisältö") on lähtöisin, on vastuu Sisällöstä. Olet täysin vastuussa kaikesta siitä Sisällöstä, jonka siirrät tai julkaiset Palveluun tai lähetät sen kautta. Emme ole vastuussa Sisällöstä emmekä takaa sen paikkansapitävyyttä, eheyttä tai laatua. Palvelumme kautta saattaa päästä julki epäkorrektia tai paheksuttavaa Sisältöä. Me emme missään tapauksessa ole millään tavalla vastuussa mistään Sisällöstä, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, Sisällön virheistä tai puutteista, tai mistään Sisällön käytöstä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

  Hyväksyt, ettet voi käyttää Palveluamme:

  1. laittoman, haitallisen, uhkaavan, halventavan, häiritsevän, siveettömän, herjaavan, toisen yksityisyyttä loukkaavan, vihamielisen tai rotua, kansallista alkuperää tai muuta paheksuvan Sisällön lataamiseen, levittämiseen tai muuhun välittämiseen;
  2. alaikäisten minkäänlaiseen vahingoittamiseen;
  3. toisena luonnollisena henkilönä tai oikeushenkilönä esiintymiseen taikka toiseen henkilöön tai oikeushenkilöön liittyvien yhteyksiesi väärin ilmoittamiseen tai muuten vilpillisesti esittämiseen;
  4. tunnisteiden väärentämiseen tai muunlaiseen manipuloimiseen tarkoituksena salata Palvelussa julkaistun Sisällön alkuperä;
  5. tiedostojen lähetykseen, edelleenvälittämiseen tai levittämiseen, jos et ole oikeutettu laillisista, sopimuksenvaraisista tai luottamuksellisista syistä niitä välittämään (mm. luottamukselliset tiedot);
  6. patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muita oikeuksia loukkaavien tiedostojen lähetykseen, edelleenvälittämiseen tai levittämiseen;
  7. ei-toivotun tai luvattoman mainonnan, mainosmateriaalin, roskapostin, "spämmien", ketjukirjeiden, pyramidihuijausten tai muiden rahankeruiden lähetykseen, edelleenvälittämiseen tai levittämiseen paitsi niillä Palvelun alueilla, jotka ovat tällaiseen toimintaan tarkoitettuja;
  8. ohjelmistoviruksia sisältävien materiaalien tai muiden tietokoneen ohjelmiston, laitteiston tai televiestintävälineiden toimivuutta keskeyttävien, vahingoittavien, tuhoavien tai rajoittavien tietokonekoodien, tiedostojen tai ohjelmistojen lähetykseen, siirtämiseen tai levittämiseen;
  9. Palvelun, sen palvelimen tai Palveluun liitettyjen tietoverkkojen häirintään tai niiden toimintaan puuttumiseen , tai toimintaan, joka muutoin vaikuttaa haitallisesti muiden käyttäjien Palvelun käyttöön;
  10. voimassa olevien lakien tai muiden säädösten rikkomiseen; tai
  11. muita käyttäjiä koskevien tietojen keräämiseen, käsittelyyn tai tallentamiseen taikka kenenkään ahdisteluun tai muuhun häirintään.

  Tiedostat ja hyväksyt sen, ettemme ole velvollisia valvomaan Sisältöä miltään osin. Meillä on oikeus (muttei velvollisuutta) harkintamme mukaan kieltäytyä esittämästä, muuttaa tai poistaa Palvelussamme olevaa Sisältöä, joka mahdollisesti rikkoo Käyttöehtoja tai on muutoin kyseenalaista. Sinun tulee itse arvioida Sisällön käyttöön liittyvät riskit, sekä vastata niistä, mukaan lukien riskit, jotka liittyvät Sisällön paikkansapitävyyteen, kattavuuteen ja käyttökelpoisuuteen.

 5. SISÄLLÖN LISÄÄMINEN FRUUGOON

  Luovutat meille kaikkeen Palvelussa julkaisemaasi Sisältöön korvauksettoman, ajallisesti, maantieteellisesti ja muutoinkin rajoittamaton oikeuden julkaista edelleen, tuottaa uudelleen ja muokata kyseistä Sisältöä Palvelun ja siellä myytävien tuotteiden markkinointitarkoituksessa.

  Olet itse vastuussa kaikista antamistasi henkilötiedoista ja muista tiedoista, jotka saatat Palvelussamme julkisiksi. Emme vastaa missään olosuhteissa näiden tietojen julkaisemisesta taikka siitä, että muut saavat tietoonsa kyseiset tiedot.

  Olet tietoinen siitä, että mikä tahansa henkilökohtainen tieto, jonka julkaiset Palvelussa, saattaa pysyä julkisena ja saatavilla olevana ennalta määräämättömän ajan.

 6. YKSITYISYYDENSUOJA FRUUGOSSA

  Yksityisyydensuojamme koskee rekisteröitymisessä antamiasi tietoja sekä tiettyjä muita käyttäjää koskevia tietoja. Lisätietoja yksityisyydensuojastamme saat Tietosuojapolitiikka sivulla.

  Hyväksyt mahdollisen puuttumisemme tilitietoihisi ja toimittamaasi Sisältöön, näiden säilyttämisen tai näyttämisen sekä sen, että voimme luovuttaa tietoja: a) kumppaneillemme varmistaaksemme Sisällön maailmanlaajuisen ja tehokkaan käytön; b) hallitaksemme tiliäsi asianmukaisesti ja yhdenmukaisesti vakiotoimenpiteidemme mukaisesti; ja c) puuttumisen, säilyttämisen, luovuttamisen tai näyttämisen katsottaessa olevan välttämätöntä joko lain niin vaatiessa tai muutoin, jotta voidaan: (i) toimia oikeusprosessin mukaisesti; (ii) valvoa Käyttöehtoja; (iii) vastata väitteisiin, joiden mukaan Sisältö loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia ; (iv) vastata asiakaspalvelupyyntöösi; tai (v) suojella Palvelun, sen käyttäjien ja yleisön oikeuksia, ominaisuuksia tai turvallisuutta. Voimme myös nauhoittaa asiakaspalvelupuheluja ja kerätä muita sinun ja Fruugon, sekä sinun ja edustamamme kauppiaan väliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoa.

 7. TUOTTEET JA TOIMITUS

  Fruugossa tuotteita esittelevät ja myyvät riippumattomat kauppiaat. Me toimimme kauppiaiden välittäjänä tuotteiden myynnissä. Tietyissä Euroopan valtioissa voimassa olevien kuluttajansuojalakien mukaan voit kuluttajana pitää myös meitä tuotteen myyjänä. Me teemme kaiken mahdollisen varmistaaksemme, että Fruugosta ostamasi tuotteet ovat hyvänlaatuisia, täyttävät kaikkien tarvittavien sääntöjen ja säännösten vaatimukset ja ovat sen kuvauksen mukaisia, joka Fruugossa näytetään. Seuraamme kauppiaidemme toimitusprosessia ja asiakkaidemme palautetta Fruugossa myydyistä tuotteista, mutta emme suoraan pysty kontrolloimaan Fruugossa kaupan olevien yksittäisten tuotteiden myyntiä ja toimituksia.

  Vastaanotamme maksusi kauppiaan puolesta ja myös tarvittaessa palautamme rahasi hänen puolestaan.

  Lisäohjeita löytyy Fruugon Ohjeita-osasta. Fruugo voi milloin tahansa vapaasti muuttaa antamiaan ohjeita ilman eri ilmoitusta. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Ohjeet muodostavat näiden käyttöehtojen erottamattoman osa.

  Takuuehdot ovat tuotekohtaisia. Saat ne asianomaisen tuotteen mukana tai suoraan tuotteen myyneeltä kauppiaalta.

 8. PAIKALLISTEN LAKIEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

  Suostut noudattamaan paikallisia lakeja ja sääntöjä , jotka koskevat käyttäytymistä sähköisessä ympäristössä, hyväksyttävää Sisältöä ja teknisen tiedon vientiä kotimaastasi.

 9. EI PALVELUN JÄLLEENMYYNTIÄ

  Palvelun tai sen käytön osittainenkin jäljittely, kopioiminen, myyminen tai jälleenmyynti on kielletty.

 10. PALVELUN MUUTOKSET

  Pidätämme oikeuden muuttaa Palvelua tai keskeyttää Palvelu tai osan siitä, väliaikaisesti tai pysyvästi, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle muutoksista, keskeytyksistä tai lakkautuksista Palvelussa.

 11. LINKIT

  Jotkin Fruugon Web-sivuston linkit voivat johtaa kolmansien osapuolien Web-sivustoille. Koska nämä ovat täysin Fruugon valvonnan ulkopuolella hyväksyt, ettemme ole vastuussa näiden ulkoisten sivustojen tai tietolähteiden saatavuudesta, emme tue sellaisia sivuja tai tietolähteitä tai niistä saatavilla olevia materiaaleja tai palveluita emmekä vastaa niistä. Hyväksyt myös sen, ettemme vastaa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka liittyvät siihen, että Fruugon www-palveluja tai jotakin niihin linkitettyä kohdetta selaillaan tai että niistä hankittujen materiaalien tai palveluiden käyttö on aiheuttanut tai sen väitetään aiheuttaneen vahinkoja tai menetyksiä.

 12. OMISTUSOIKEUDET

  Hyväksyt sen, että Palvelussa on yksinoikeuden alaista ja luottamuksellista tietoa, jota suojataan soveltuvilla immateriaalioikeus- ja muilla niihin mahdollisesti soveltuvilla laeilla. Tekijänoikeudet, tavaramerkit, palvelutunnukset, patentit ja muut oikeudet ja lait suojelevat Palvelun kautta esitettyä Sisältöä. Mikäli ei toisin mainita, sinulla ei ole valtuuksia muuttaa, vuokrata, lainata, myydä, levittää tai luoda Palvelusta tai Sisällöstä kokonaan tai osittain johdettuja töitä.

  Et käytä muita keinoja kuin tuottamaamme käyttöliittymää päästäksesi tai yrittääksesi päästä sisään Palveluun.

 13. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

  Vapautat meidät ja tytäryhtiömme, yhteistyökumppanimme, edustajamme ja muut kumppanimme sekä kauppiaamme ja työntekijämme vaateista tai korvausvaatimuksista, joita kolmas osapuoli voi esittää johtuen Palveluun toimittamastasi Sisällöstä, sen käytöstä, yhteydestäsi Palveluun, taikka siitä, että olet rikkonut Käyttöehtoja tai muiden käyttäjien oikeuksia.

 14. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET

  HYVÄKSYT JA VAHVISTAT SEN, ETTÄ:

  1. PALVELUN KÄYTTÖ ON TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI. PALVELU TOIMITETAAN SELLAISENA KUIN SE ON. KIISTÄMME KULLOINKIN SOVELTUVAN LAIN LAAJIMMISSA SALLIMISSA RAJOISSA ERITYISESTI KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN SELLAISET TAKUUT JA EHDOT, JOTKA LIITTYVÄT PALVELUN KAUPALLISEEN HYÖDYNNETTÄVYYTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN TAI SOPIVUUTEEN MÄÄRÄTTYN TARKOITUKSEEN.
  2. EMME TAKAA, ETTÄ (i) PALVELU ON ODOTUSTESI MUKAINEN, (ii) PALVELU TULEE OLEMAAN KESKEYTYKSETÖN, OIKEA-AIKAINEN, TURVALLINEN TAI VIRHEETÖN, (iii) PALVELUN KÄYTÖN TULOKSET OVAT PAIKKANSAPITÄVIÄ TAI LUOTETTAVIA, (iv) TAI ETTÄ PALVELUN KAUTTA OSTAMASI TAI HANKKIMASI TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, TIETOJEN, TAI MUUN MATERIAALIN LAATU TÄYTTÄÄ ODOTUKSESI.
  3. SISÄLLÖN LATAAMINEN TAI MUUNLAINEN HANKKIMINEN PALVELUN KÄYTÖN KAUTTA ON OMALLA VASTUULLASI. OLET ITSE VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA, JOITA TÄLLAISEN SISÄLLÖN LATAAMINEN TAI MUUNLAINEN HANKKIMINEN AIHEUTTAA.
  4. YRITÄMME PARHAAMME MUKAAN TARJOTA SINULLE TIETOA JA NEUVOJA PALVELUSTAMME JA PALVELUMME KAUTTA NIITÄ PYYTÄESSÄSI, MUTTEMME VOI VASTATA MISTÄÄN SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI SAAMASTASI TIEDOSTA, JOTA EI ESITETÄ PALVELUN EHDOISSA.
 15. VASTUUNRAJOITUKSET

  SUOSTUT SIIHEN, ETTEMME VASTAA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN ANSION, GOODWILL-ARVON, KÄYTÖN, TIEDON TAI MUUN AINEETTOMAN ARVON MENETYS, JOTKA JOHTUVAT: (i) PALVELUN TAI MINKÄÄN SEN KAUTTA TARJOTUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NÄITÄ; (ii) KORVAAVIEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTAKULUISTA KOSKIEN TUOTTEITA, TIETOA TAI PALVELUJA, JOTKA ON OSTETTU TAI VÄLITETTY PALVELUN KAUTTA, TAIKKA VASTAANOTETTUJA VIESTEJÄ TAI TAPAHTUMIA PALVELUSSA; (iii) LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ PALVELUUN TAI LÄHETTÄMIESI TIETOJEN TAI TIEDONVÄLITYKSEN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA; (iv) KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUMISTA, ESITYKSISTÄ TAI TOIMINNASTA PALVELUSSA TAI (v) MUISTA PALVELUUN TAI SEN KAUTTA KAUPAN OLEVIIN TAI AIEMMIN MYYTYIHIN TUOTTEISIIN LIITTYVISTÄ SEIKOISTA. EMME VASTAA VAHINGOISTA SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ MEIDÄN VOIDAAN KATSOA OLLEEN TIETOISIA VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

  KOKONAISVASTUUMME JA SAAMASI KORVAUS EI KOSKAAN YLITÄ OSTAMASTASI PALVELUSTA TAI TUOTTEESTA MAKSAMAASI SUMMAA.

  HYVÄKSYT SEN, ETTÄ VAIKKA VOIMASSAOLEVASSA LAISSA TOISIN SÄÄDETTÄISIINKIN,TULEE PALVELUN KÄYTÖSTÄ, PALVELUN KAUTTA ESITELLYISTÄ TAI MYYDYISTÄ TUOTTEISTA TAI KÄYTTÖEHDOISTA JOHTUVA VAADE TAI KANNE ESITTÄÄ YHDEN (1) VUODEN KULUESSA VAATEEN TAI KANTEEN PERUSTEEN ILMENEMISESTÄ.

 16. KIELLOT JA RAJOITUKSET

  JOTKIN OIKEUSJÄRJESTELMÄT EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN TAI TIETYN VAHINGONKORVAUKSEN EVÄÄMISTÄ TAI RAJOITTAMISTA. NÄIN OLLEN JOTKIN EDELLÄ MAINITUISTA RAJOITUKSISTA KOHDISSA 14 JA 15 EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

  MIKÄÄN KÄYTTÖEHTOJEN KOHTA EI VAIKUTA KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISEEN SUOJAAN.

 17. IRTISANOMINEN

  Me voimme vapaasti oman harkintamme mukaan poistaa salasanasi, tilisi (tai minkä tahansa osan siitä) tai päättää Palvelun käyttösi ja poistaa mitä tahansa Palvelun Sisältöä. Syynä poistamiseen tai päättämiseen voi esimerkiksi olla se, ettet käytä Fruugoa tai epäilyksemme siitä, että olet rikkonut Käyttöehtoja. Hyväksyt sen, että pääsysi Palveluun voidaan päättää ilman ennakkoilmoitusta, ja että voimme välittömästi lopettaa tilisi.

  Pitkään käyttämättöminä olleet tilit voidaan lopettaa. Tällöin niiden sisällöt poistetaan pysyvästi Fruugon käytäntöjen mukaisesti. Hyväksyt, ettemme ole vastuussa Palvelussa tapahtuvasta Sisällön poistosta tai tallennuksen epäonnistumisesta. Lisäksi huomioit, ettemme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle pääsysi Palveluun päättämisestä.

 18. ILMOITUKSET

  Sinua koskevat ilmoitukset lähetetään sinulle joko sähköpostitse tai postitse. Palvelun kautta voidaan myös ilmoittaa Käyttöehtoja tai muita asioita koskevista muutoksista yleisesti Palvelussa näkyvästi tai tiedottamalla sinua koskevista ilmoituksista erikseen Palvelussa näkyvällä ilmoituksella taikka Palvelussa esitetyn linkin kautta.

 19. TIETOA TAVARAMERKISTÄ

  Fruugo, Fruugon logo ja Fruugo- tavaramerkit ja Palvelu- ja muut Fruugon logot, tuote- ja palvelutunnukset ovat Fruugo Oy:n tavaramerkkejä ("Fruugon Merkit"). Et voi esittää tai käyttää Fruugon Merkkejä millään tavoin ilman ennalta myöntämäämme lupaa.

 20. TEKIJÄNOIKEUDET JA NIIDEN VALVONTA

  Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia, ja odotamme samaa käyttäjiltämme. Jos uskot, että aineettomia oikeuksiasi on Palvelussa loukattu, ilmoita ongelmasta Fruugo asiakaspalveluun.

 21. YLEISTÄ TIETOA

  Käyttöehdot (mukaan lukien tässä viitatut oppaat ja säännöt) muodostavat yhden yhtenäisen Palvelun käyttöäsi koskevan sopimuksen. Tämä sopimus korvaa kaikki aikaisemmin mahdollisesti kanssasi tekemämme sopimukset. Palvelun käyttöä voivat koskea myös muut ehdot ja käytännöt, jotka pätevät käyttäessäsi yhteistyökumppaneidemme palveluja, kolmannen osapuolen sisältöä tai kolmannen osapuolen ohjelmistoa. Käyttöehtoihin sekä meidän ja sinun väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Suostut siihen, että ainoastaan suomalaiset tuomioistuimen ovat toimivaltaisia käsittelemään sopimussuhteeseemme liittyviä asioita. Minkään Käyttöehtojen mukaisten oikeuksien tai velvollisuuksien valvomatta jättäminen ei tarkoita luopumista kyseisistä oikeuksista tai ehdoista. Mikäli tuomioistuin katsoo minkä tahansa Käyttöehdoissa mainitun ehdon epäpäteväksi, suostut siihen, että oikeuden tulisi pyrkiä tulkitsemaan Käyttöehtoja siten, että Käyttöehdot pysyvät muilta osin voimassa osapuolia velvoittavina ja että osapuolten ja sopimuksen mukainen tarkoitus saadaan toteutettua.

  Sinun tai meidän ei ole mahdollista luovuttaa tai siirtää oikeuksia tai velvoitteita Käyttöehtoihin ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tästä poiketen, annat suostumuksesi siihen, että me voimme luovuttaa tai siirtää jotkin tai kaikki oikeutemme ja velvollisuutemme (ilman etukäteen antamaasi suostumusta) mille tahansa tytäryhtiöllemme. Hyväksyt, että Fruugo-tili on henkilökohtainen ja sitä ei voida siirtää toiselle. Käyttöehtojen kappaleet on otsikoitu vain tiedon löytämisen helpottamiseksi.

 22. RIKKOMUKSET

  Ilmoita Fruugon käyttöehtojen rikkomuksista Fruugon asiakaspalveluun.