Fruugon kolmansien osapuolten valituksia koskeva käytäntö

Tämä Käytäntö koskee valituksia, ilmoituksia ja muita tiedonantoja (”valitukset”), joita kolmannet osapuolet (”sinä”) esittävät Fruugon alustojen tai Fruugon palvelujen väitetystä väärinkäytöstä Fruugo-jälleenmyyjien toimesta. Käytäntö pitäisi lukea yhdessä Käyttöehtojemme ja Tietosuojakäytäntömme kanssa.  Lähettäessäsi meille valituksen (millä tahansa tavalla) hyväksyt tämän Käytännön ja sitoudut noudattamaan sitä. 

Kuten käyttöehdoissa on mainittu, kaikkien Fruugo-palvelussa esillä olevien tuotteiden myynnistä vastaavat itsenäiset jälleenmyyjät.  Me emme ole tuotteiden myyjä emmekä ostaja.  Me järjestämme alustan ja toimimme jälleenmyyjien kaupallisena edustajana, minkä ansiosta jälleenmyyjät ja asiakkaat voivat käydä kauppaa keskenään.  Tuotteen myynnin myötä muodostuva sopimus on pelkästään asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen.  Me emme ole tämänkaltaisen sopimuksen osapuoli emmekä me vastaa millään tavalla sopimuksesta aiheutuvista tai siihen liittyvistä seikoista.  Me emme käsittele, varmenna emmekä muuten näe asiaan liittyviä tuotteita, emmekä me tarjoa toimituspalveluja. 

Hyvämaineisena verkkomyyntiedustajana suhtaudumme kuitenkin valituksiin vakavasti.  Markkinapaikkamme luotettavuus on äärimmäisen tärkeää liiketoimintamme ja kumppaniemme kannalta.  Siksi olemme ottaneet käyttöön tämän Käytännön kolmansien osapuolten valituksille (ilman rajoituksia), kun ne koskevat mitä tahansa Fruugo-jälleenmyyjän väitettyjä:

  • immateriaalioikeuksien rikkomuksia
  • sopimusjärjestelyjen rikkomuksia
  • sääntelyyn liittyviä ongelmia ja muita lakisääteisiä velvoitteita
  • muita ei sopimukseen perustuvien ja ei lakisääteisten laillisten velvoitteiden rikkomuksia esim. rikkomus- tai kohtuullisuusperusteisesti.

1.Ilmoitus

Kaikki immateriaalioikeuksiin liittyvät valitukset tulee lähettää oikeudellisista asioista vastaavalle tiimillemme. Alapuolelta löytyy erityisesti tähän tarkoitukseen tehty lomake. Näin varmistetaan, että valituksesi huomataan pikaisesti. Fruugo pidättää oikeuden olla vastaamatta valitukseen, jota ei ole lähetetty oikealla lomakkeella. Aikajana, joka näkyy alla kohdassa 4, ei koske mitään meille lähetettyä valitusta, joka rikkoo kohtaa 1.

Varmistathan, että ilmoitat asiastasi Fruugolle käyttäen oikeaa lomaketta, joka löytyy alapuolelta:

Jos haluat ilmoittaa väitetystä rikkomuksesta oikeuksien haltijana, käytäthän seuraavaa lomaketta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5xSSKqcgFH1zmMdteLLw8z1zcWWCS7p_ezl-HxMCkAkklQ/viewform

Jos haluat ilmoittaa väitetystä rikkomuksesta oikeuksien haltijan valtuutettuna edustajana, käytäthän seuraavaa lomaketta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss8m2RlUD-IripCtKpFM44r3HIzmU-IHYlJzIwgqhv6ySQ/viewform

Jos haluat ilmoittaa rikkomuksesta valtion toimielimen tai muun sääntelyelimen edustajana, käytäthän seuraavaa lomaketta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_m_8kjyobFrSQsT67iNTjUJCgr76jQ_aY0qaZXUgadIBKw/viewform

2.Valituksen sisältö

Valituksen täytyy sisältää kaikki tiedot ja todisteet, joita me ja asiaan liittyvät jälleenmyyjät voimme kohtuudella edellyttää, jotta voimme ymmärtää valituksen ja todentaa valituksen juridisesti.  Tällä tarkoitamme, että valituksen pitäisi sisältää (vähintään) selkeä selitys sovellettavista laillisista oikeuksista, perusteista ja/tai vastuista sekä mahdollisesta lainsäädännöstä, jota käytetään perusteena; tosiseikat, jotka kohtuullisesti tukevat väitettäsi lakirikkomuksesta; tiedot Fruugossa olevista tuotelistauksista, mukaan lukien linkit väitetysti sääntöjä loukkaaviin tuotteisiin; tavaramerkkinumerot soveltuvin osin; kyseessä olevat lainkäyttöalueet sekä kaikki muut asiaan liittyvät tiedot, joiden avulla voimme käsitellä valituksesi mahdollisimman tehokkaasti. 

Älä sisällytä liikaa asiakirjoja tai tietoja äläkä asiaan liittymättömiä ja/tai epäselviä asiakirjoja tai tietoja, sillä ne viivästyttävät valituksesi käsittelyä.  Pidätämme oikeuden hylätä minkä tahansa valituksen, joka on epäselvä tai tarpeettoman pitkä. Ohjeena voidaan pitää sitä, että selityksen pitäisi olla korkeintaan 3 A4-sivua pitkä (tämä raja ei sisällä todisteita). 

Kaikkien meille lähetettävien tietojen ja asiakirjojen pitäisi olla englanninkielisiä tai englanniksi käännettyjä, koska oikeudellinen osastomme toimii ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevassa pääkonttorissamme.  

Pidätämme itsellämme oikeuden pidättäytyä kaikista toimista, kunnes olet toiminut Käytännön tämän kohdan mukaisesti.  

3.Meille toimitettavat tiedot

Asemamme alustana ja Fruugossa toimivien jälleenmyyjien kaupallisena edustajana edellyttää, että välitämme jälleenmyyjää koskevan valituksen tietoja kyseiselle jälleenmyyjälle.  Jättäessäsi valituksen annat suostumuksesi siihen, että toimimme näin, sekä tätä tarkoitusta varten tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn.

Hyväksyt ja suostut siihen, että valituksen jättämisen seurauksena asiaan liittyvä jälleenmyyjä tai jälleenmyyjät voivat olla sinuun yhteydessä, jos he haluavat keskustella valituksesta tai kiistää sen.  Suostut toimimaan rakentavasti ja vilpittömin mielin asiaan liittyvien jälleenmyyjien kanssa ja ilmoitat meille pikaisesti asiaan liittyvän keskustelun tai kiistan tuloksesta.  Hyväksyt myös sen, että Fruugo ei vastaa mistään juridisista tai taloudellisista seurauksista eikä mistään sinulle aiheutuvista vahingoista näiden keskustelujen tai kiistojen seurauksena.    

4.Aikajanat

Pyrimme antamaan ensimmäisen vastauksemme valitukseen kolmen työpäivän sisällä, mutta pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä aikarajaa ilman erillistä ilmoitusta.  Oikeudellisen osastomme resurssit ovat rajalliset, ja osaston täytyy priorisoida resurssien käyttöä etenkin kiireisinä aikoina. 

Myöhemmin kanssasi käytävässä yhteydenpidossa vastaamme niin pian kuin se on kohtuullisesti mahdollista oikeudellisen osastomme kapasiteetin ja kiireellisimpien valitusten priorisointitarpeen huomioiden. 

Jos valituksesi on mielestäsi kiireellinen, merkitse se selkeästi valitukseesi ja sisällytä selitys kiireellisyyden syistä (jos on esimerkiksi olemassa ihmisiin yleisesti kohdistuvan vahingon vakava riski). 

5.Vastauksemme

Mikäli toimit tämän Käytännön mukaisesti, ryhdymme kohtuullisen ajan sisällä toimiin, jotka katsomme sekä juridisesti perustelluiksi että olosuhteisiin nähden tarpeellisiksi.  Vastauksemme saattaa sisältää (mutta ei välttämättä sisällä) asiaan liittyvän tuotelistauksen tai -listausten keskeyttämisen tai poistamisen joillain tai kaikilla hallintoalueilla, asiasta ilmoittamisen jälleenmyyjälle tai -myyjille, yhteyden muodostamisen sinun ja asiaan liittyvän jälleenmyyjän tai -myyjien välille ongelman ratkaisemiseksi ja/tai sinun pitämisen ajan tasalla tehtävästä toimenpiteestä. 

Kaikki mahdolliset tämänkaltaiset toimenpiteet tehdään oman yksinomaisen harkintamme mukaisesti, eikä meillä ole minkäänlaista velvoitetta ryhtyä mihinkään toimiin pelkästään meille jättämäsi valituksen seurauksena.  Emme vakuuta emmekä takaa, että millään toimenpiteillä, joihin ryhdymme, on vaikutusta joko tilapäisesti tai pysyvästi minkään lopputuloksen saavuttamisen kannalta, eikä meillä ole mitään velvoitetta valvoa tai muuten jatkuvasti seurata, että mikään toimenpide, johon olemme ryhtyneet, toimii ja/tai että sitä noudatetaan. 

Lisäksi me pidätämme itsellämme oikeuden palauttaa tuotelistaukset ja/tai jälleenmyyjät ilmoittamatta siitä sinulle, mikäli asiaan liittyvän valituksen oikeusperustetta ei ole vahvistettu kohdan 2 mukaisesti tai muilla tavoin.

6.Yleistä

Tätä Käytäntöä säätelee Englannin laki, ja täten sitoudut peruuttamattomasti Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan kaikissa tähän Käytäntöön liittyvissä kiistoissa ja tähän Käytäntöön liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden suhteen (mukaan lukien mahdolliset ei-sopimukselliset oikeudet tai velvoitteet).   Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän Käytännön osan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, hyväksyt kuitenkin sen, että tuomioistuimen pitäisi yrittää saattaa osapuolten Käytäntöön perustuvat aikomukset voimaan ja että Käytännön jäljelle jäävät osat pysyvät täysin voimassa.