Kolmannen osapuolen oikeudellisia valituksia koskeva käytäntö

Viimeksi päivitetty: Elokuu 2023 

Tätä käytäntöä sovelletaan kolmansien osapuolten ("sinä") tekemiin valituksiin, oikeudellisiin ilmoituksiin ja muihin viesteihin ("valitukset"), jotka liittyvät Fruugo-jälleenmyyjien tai Fruugon itsensä väitettyyn Fruugo-alustan tai Fruugo-palveluiden väärinkäyttöön. Käytäntöä  tulisi lukea yhdessä  Käyttöehtojen  ("TOU") ja Tietosuoja Ilmoituksen kanssa.  Kun lähetät meille valituksen, hyväksyt, että tämä käytäntö sitoo sinua.   

Kuten käyttöehdoissa on selkeästi esitetty, kaikki Fruugossa näkyvät tuotteet ovat myynnissä ja niitä myyvät riippumattomat kolmannen osapuolen jälleenmyyjät.  Fruugo ei ole tuotteiden ostaja eikä myyjä, eikä Fruugo osallistu mihinkään tuotteen toimitusketjun vaiheeseen. Me tarjoamme alustan ja toimimme vähittäiskauppiaiden kaupallisena edustajana, jolloin vähittäiskauppiaat ja asiakkaat voivat suorittaa maksutapahtumia.  Sopimus, joka syntyy tuotteen myynnin päätyttyä, tehdään ainoastaan asiakkaan ja vähittäismyyjän välillä.  Emme ole tällaisen sopimuksen osapuoli, emmekä ota mitään vastuuta siitä tai sen yhteydessä.  Emme käsittele, tarkista tai muuten näe kyseisiä tuotteita, emmekä tarjoa toteutuspalvelua.   

Hyvämaineisena verkkokauppiaana suhtaudumme kuitenkin kaikkiin valituksiin vakavasti.  Markkinoidemme eheys on äärimmäisen tärkeää liiketoiminnallemme ja kaikille kumppaneillemme.  Siksi olemme pyrkineet tekemään kolmansien osapuolten yhteydenpidon meihin valituksia koskevissa asioissa mahdollisimman helpoksi.  

Ilmoitus 

Varmistaaksesi, että valituksesi käsitellään nopeasti, ota yhteyttä Fruugoon käyttämällä seuraavia ilmoitustapoja. Fruugoa ei pidetä vastuullisena siitä, että kolmas osapuoli ei käytä asianmukaista valituslomaketta ja/tai -prosessia, eikä jäljempänä mainittuja tavoiteaikoja sovelleta tällaisiin valituksiin tilanteissa, joissa oikeaa prosessia ei ole noudatettu. Varmista, että ilmoitat huolenaiheesi Fruugolle alla olevan asianmukaisen kanavan kautta: 

Kysymyksiä Fruugosta ja Fruugon yhteystiedoista 

Apua 

Löydät vastaukset useimpiin kysymyksiin käyttämällä meidän Apua Centre.  

Asiakaspalvelu 

Jos sinulla on kysyttävää Fruugo-sivuston käytöstä, mukaan lukien ostaminen ja myyminen, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme osoitteessa Apukeskus joka auttaa mielellään. 

Immateriaalioikeuksia koskevat valitukset

Jos uskot, että immateriaalioikeuksiasi on loukattu, valita asiasta lakiosastollemme käyttäen siihen tarkoitettua, alla olevaa ilmoituslomaketta. Kaikki näitä lomakkeita käyttäen tehdyt valitukset otetaan viipymättä käsittelyyn, ja ne tutkitaan ja selvitetään Fruugon ilmoitus- ja poistamismenettelyn mukaisesti.

Jos haluat ilmoittaa epäillystä loukkauksesta oikeudenhaltijana tai tuotemerkin edustajana, käytä seuraavaa lomaketta:

https://www.fruugo.co.uk/help/report

Tämä lomake on käytettävissä myös ohjekeskuksen kautta kohdassa ”Minulla on kysyttävää liittyen tavaramerkkeihin tai tekijänoikeuksiin”.

Muut ilmoitukset

Lähetä kaikki muut Fruugon alustan epäiltyyn väärinkäyttöön, Fruugon jälleenmyyjien tarjoamiin Fruugo-palveluihin tai sääntelykysymyksiin liittyvät valitukset lakiosastolle varattuun sähköpostiosoitteeseen legal@fruugo.com

Kantelun sisältö 

Valituksen on sisällettävä kaikki tiedot ja todisteet, jotka ovat kohtuullisesti tarpeen valituksen perustelemiseksi oikeudellisesti ja jotta me ja vähittäismyyjä(t), jota valitus koskee, voimme ymmärtää valituksen.  

Valituksen tulee sisältää vähintään selkeä selvitys sovellettavista laillisista oikeuksista, perusteista ja/tai velvollisuuksista ja mahdollisesta lainsäädännöstä, johon on vedottu; tosiseikat, jotka tukevat kohtuullisesti väitettäsi, jonka mukaan lakia on rikottu; tiedot Fruugossa olevasta listasta (listoista), mukaan lukien suorat hyperlinkit väitettyihin loukkaaviin tuotteisiin; tavaramerkkien numerot, jos sovellettavissa; lainkäyttöalueet, joita valitus koskee, ja kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, jotka auttavat Fruugoa käsittelemään valitustasi niin tehokkaasti kuin mahdollista.   

Älä toimita liikaa, epäolennaisia ja/tai epäselviä asiakirjoja tai tietoja, sillä tämä viivästyttää valituksesi käsittelyä.  Pidätämme oikeuden hylätä kaikki epäselvät tai perusteettomat valitukset.  

Kaikkien Fruugolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen on oltava englanninkielisiä tai käännetty englanniksi. 

Meille toimitetut yhteystiedot 

Koska toimimme Fruugo-alustaa käyttävien vähittäiskauppiaiden kaupallisena välittäjänä, olemme velvollisia välittämään vähittäiskauppiaaseen vaikuttavaa valitusta koskevat tiedot kyseiselle vähittäiskauppiaalle. Fruugo suhtautuu tietosuojavelvoitteisiinsa erittäin vakavasti. Tekemällä valituksen annat suostumuksesi siihen, että Fruugo välittää valitustietosi jälleenmyyjälle (jälleenmyyjille) ja että tähän tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja käsitellään. Jos et halua, että valituksen lähettämiseen käytettyjä yhteystietojasi välitetään jälleenmyyjälle, varmista, että annat selkeät toissijaiset yhteystiedot, jotka voidaan välittää jälleenmyyjälle, jotta tämä voi ottaa sinuun suoraan yhteyttä. Hyväksyt, että valituksen lähettämisen seurauksena asianomainen jälleenmyyjä (asianosaiset jälleenmyyjät) voi ottaa sinuun yhteyttä ja että hän voi haluta keskustella tai kiistää valituksen.  Sitoudut siihen, että olet rakentavasti ja vilpittömässä mielessä yhteydessä asianomaiseen jälleenmyyjään (asianomaisiin jälleenmyyjiin) ja ilmoitat meille viipymättä asianomaisen keskustelun tai riidan tuloksesta.  Hyväksyt myös sen, että Fruugo ei ole vastuussa mistään oikeudellisista tai taloudellisista seurauksista tai mistään sinulle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat tällaisista keskusteluista tai riidoista tai liittyvät niihin.      

Aikataulut  

Pyrimme antamaan ensimmäisen vastauksen valitukseen kolmen (3) työpäivän kuluessa, mutta pidätämme oikeuden muuttaa tätä aikataulua ilman ennakkoilmoitusta.   

Älä lähetä päällekkäisiä valituksia tai toistuvia viestejä samasta valituksesta, sillä tämä voi viivästyttää alkuperäistä vastausaikaa. Vastaamme kaikkiin myöhempiin yhteydenottoihin niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista, ottaen huomioon lakitiimimme kapasiteetin ja tarpeen asettaa kiireellisimmät valitukset tärkeysjärjestykseen. Epäselvyyksien välttämiseksi viranomaisten valitukset ovat etusijalla.    

Jos katsot, että kantelusi on kiireellinen, merkitse se selvästi kantelusi otsikkoriville ja liitä mukaan selvitys syistä (esimerkiksi jos yleisölle aiheutuu vakava haittariski).   

Vastauksemme 

Jos noudatat tätä käytäntöä, ryhdymme kohtuullisen ajan kuluessa kaikkiin toimiin, joita pidämme sekä oikeudellisesti perusteltuina että olosuhteisiin nähden tarpeellisina. Vastauksemme voi (mutta ei välttämättä) sisältää kyseisen listauksen (kyseisten listausten) keskeyttämisen tai poistamisen joillakin tai kaikilla lainkäyttöalueilla, ongelman ilmoittamisen jälleenmyyjälle (jälleenmyyjille), yhteyden ottamisen sinuun ja asianomaiseen jälleenmyyjään (asianomaiseen jälleenmyyjään) ongelman ratkaisemiseksi ja/tai tiedottamisen sinulle toteutetuista toimista.   

Kaikki tällaiset toimet toteutetaan täydellä ja ehdottomalla harkinnallamme ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti. Emme takaa, että toteuttamamme toimet ovat tehokkaita, joko tilapäisesti tai pysyvästi, minkä tahansa päämäärän saavuttamisessa, emmekä ole velvollisia valvomaan tai muutoin tarkistamaan jatkuvasti toteuttamiemme toimien tehokkuutta ja/tai noudattamista.   

Pidätämme lisäksi oikeuden palauttaa tuotteiden  ja/tai jälleenmyyjien listaukset  ilman ennakkoilmoitusta sinulle, jos valituksen oikeusperustaa ei ole perusteltu tämän käytännön mukaisesti tai muutoin.  

Online-riidanratkaisu 

EU:n komissio tarjoaa ODR-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (OS-foorumi). Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi löytyy osoitteesta: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Sovittelu EU:n yritysfoorumiasetuksen 2019/1150 12 artiklassa säädetään sovittelun tarjoamisesta tietyissä olosuhteissa.  

Jälleenmyyjät voivat pyytää Fruugon kanssa syntyneen riidan ratkaisemista sovittelumenettelyllä. Kumpikin osapuoli voi saattaa riidan tuomioistuimen ratkaistavaksi Tehokkaan riidanratkaisun keskukseen (CEDR), jossa CEDR nimeää sovittelijan. 

Jälleenmyyjien valitusprosessi maksuja varten  

Jos sinulla on ongelmia Fruugon tarjoaman maksupalvelun kanssa, ilmoita meille ottamalla yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi. Palautteesi auttaa meitä parantamaan palveluamme. Olemme sitoutuneet ratkaisemaan valituksesi kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. 

Hankintayksiköt 

Lisätietoja Fruugon puolesta toimivista juridisista sopimuskumppaneista on käyttöehtosopimuksessa.  

Yleistä 

Tähän käytäntöön sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja alistut täten peruuttamattomasti Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan kaikissa tähän käytäntöön liittyvissä riidoissa ja käytäntöön liittyvissä oikeuksissa ja velvollisuuksissa (mukaan lukien kaikki sopimuksen ulkopuoliset oikeudet ja velvollisuudet).    

Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin vakuutuskäytännön osa on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, suostut kuitenkin siihen, että tuomioistuin pyrkii toteuttamaan osapuolten aikomukset vakuutuskäytännön mukaisesti ja että vakuutuskäytännön muut osat pysyvät täysin voimassa.